JSPD

Junior Ski Patrol Day

I januari 2021 skrevs ett avtal (MoU) mellan FIS (Internationella skidförbundet) och FIPS (Internationella skidpatrull organisationen) där bägge parter skall verka för att få barn engagerade i vintersport samt säkerhet vid utförande (se bif fil). Utifrån detta MoU (Memorandum of Understanding) mellan de bägge organisationerna valde skidpatrullörer att genomföra en Junior Ski Patrol dag.

 

Målgrupp: Barn i den lokala skolan nära skidanläggningen. 

 

 

Ålder: Högstadiet.

 

Syfte: Få barn engagerade i snösport och uppleva det roliga med skidåkning, även ge dem kunskap om skidsäkerhet för att därmed få lokala ”ambassadörer” för skidåkning och skidsäkerhet. Dessa ungdomar är dem som åker mycket skidor i egna området, och kan därmed även vara med och verka för trygga upplevelser samt ha kunskap hur man ska agera i samband med olycka. Ett annat syfte var även att de lokala barnen skall få kännedom om skidpatrullens arbete och andra yrkeskategorier som arbetar på en skidanläggning.

 

Genomförande 2021: Fem skidorter gjorde en test i vintras (Järvsö, Idre Himmelfjäll, Björnrike, Hemavan, Riksgränsen/Björkliden).
Lokal skola inviterades och med ett Corona perspektiv kom 10 barn/anläggning på Junior Ski Patrol dag. Dagen blev väldigt lyckad och en blandning av skidglädje, skidsäkerhet och få prova på olika delar exv. köra pulka genomfördes. På en av skidorterna efterfrågades om de inte kunde få lära sig HLR också, dock hade vi inte lagt upp ett sådant program så man avstod. 

Veckan efter denna dag skedde en olycka på en av anläggningarna och en av deltagarna från dagen var först på plats. Allt fungerade perfekt! Så kul att se.

 

 

Våra samarbetsparters under denna dag var: Taiga, vilka gav en mössa till varje barn som Profiltryckeriet tryckte upp med loggan Junior Ski Patrol, BeyondX trycke gula västar med FIS o FIPS logga, vilka användes under dagen. twICEme lottade ut 2st POC hjälmar med hjälpsystemet twICEme, vi lärde barnen hur det fungerar. Norling skylt tryckte upp klistermärken med Junior Ski Patrol emblem till alla barn. Alla involverade företag tyckte arbetet var viktigt och att verka för säkerheten, vilket för med sig att de hjälper oss även i år. Många av våra skidanläggningar i Sverige ligger i glesbygd och det är långt till ambulans och hjälp. Tanken på att involvera HLR som en del i Junior Ski Patrol dag kom efter ett föredrag från Skottland på ERC i våras. Man presenterade hur barn och ungdomar fått lära sig HLR i glesbygden med syfte att kunna larma bra samt påbörja HLR, vilket hade slagit ut väldigt väl. Tanken föll oss då att under Junior Ski Patrol dag lära ut HLR till de barn som kommer. Detta känns fantastiskt rätt då vi har ex antal hjärtstopp på skidanläggningarna varje vinter samt att barnen i glesbygden kan agera när något händer även utanför skidåkningen. Projektet Kids Save Lives föreföll som en mycket bra komponent för det arbete vi gör. 

 

Drivande av Junior Ski Patrol dag i Sverige är organisationen Ski Patrol Sweden, denna organisation drivs helt ideellt av aktiva skidpatrullörer runt om i Sverige. Vi kommer att utbilda dem som inte är HLR instruktörer till att bli det inom Ski Patrol Sweden. Hela arbetet med planering etc. görs ideellt och genomförandet sker på skidpatrullörernas arbetstid under icke högsäsong.